Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Revision 21.3
Gældende fra 01/04/2021

Vi beskytter dine persondata (Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger)

Velkommen til Bricksites Politik om Beskyttelse af Personlige Oplysninger (Privatlivspolitik).

Bricksite lægger stor vægt på at beskytte brugernes privatliv og personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger oplysninger, ligesom du kan se, hvilke muligheder og rettigheder besøgende og brugere har i relation til oplysningerne.

Bricksite opfordrer dig til at læse denne Privatlivspolitik og sikre, at du forstår den fuldt ud, inden du tilgår eller anvender Bricksite (vores ydelser). Hvis du ikke læser, forstår og accepterer denne Privatlivspolitik, skal du straks forlade Bricksite (hjemmeside, CMS, og andre tjenester under Bricksite), og du skal undgå at anvende og ophøre med at bruge Bricksites tjenester.

Bricksite respekterer dit privatliv og denne Erklæring om Beskyttelse af Personlige Pplysninger vil beskrive vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger og dine rettigheder.

Bricksite leverer software-as-a-service til privatpersoner, samt private og offentlige virksomheder og institutioner. Bricksite har hovedsæde i Randers, Danmark og er underlagt dansk, herunder europæisk, ret.

Anvendelse & Accept

Denne Erklæring er gældende for alle Bricksite hjemmesider, brandede hjemmesider, mobilløsninger, domæner, og tjenester. Du må kun besøge og benytte Bricksite, hvis du fuldt ud accepterer denne Privatlivspolitik, Bricksites Vilkår & Betingelser, Databehandleraftalen, herunder Bilag, og øvrige Tillæg til Aftalen. Når du tilgår eller bruger Bricksite, bekræfter og tilkendegiver du med dit informerede samtykke til denne Privatlivspolitik, herunder indsamlingen og behandlingen af personlige oplysninger i henhold til definitionen og beskrivelsen herunder.

Personoplysninger er de oplysninger som kan identificere dig som person. Eksempelvis navn, email, adresse, telefonnummer etc. Det er nødvendigt for Bricksite at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene dig bedst muligt.
Undlad at benytte Bricksite eller vores tjenester, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Bricksites Roller

Bricksite har flere roller over for Kunden. Denne Erklæring indeholder oplysningerne om Bricksites behandling af dine persondata, når Bricksite optræder som Dataansvarlig.

1. Bricksite anvender i rollen som den Dataansvarlige en række Databehandlere/Leverandører af Tjenesteydelser for at gøre det muligt at levere Bricksites Hovedydelse og betjene dig.

Bricksite behandler personoplysninger fra kontaktpersoner, jobsøgende, herunder medarbejdere, kontakt- eller brugere, som er tilknyttet vores kunder. Vi behandler også personoplysninger om potentielle kunder (kundeemner), som henvender sig aktivt til Bricksite, via Bricksite-sider eller andre kanaler. Bricksite behandler også data på vegne af vores kunder, hvor kunden kontrollerer behandlingen.

2. Bricksite anvender i rollen som din Databehandler et antal specifikke godkendte Underdatabehandlere. Disse skal Kunden altid oplyses om og forhåndsgodkende. Vilkårene for Aftalen, når du anvender Bricksite som Databehandler fremgår særskilte i Bricksites Databehandleraftale, som du godkender ved indgåelse af Hovedaftalen.

Dataansvarlig

Bricksite behandler personoplysninger for generelt at kunne styre vores kunderelationer og for at opfylde vores kundeforpligtelser. Vi behandler disse personoplysninger for:

– At kunne håndtere support og brugerforum, som uddanner og muliggør interaktionen mellem bruger og Bricksite.
– At behandle fakturering, ordrer og betalinger.
– At forhindre og forebygge misbrug af vores produkter og tjenester.
– At kunne udføre salgs- og kontraktproces til kunder.
– At kunne udføre kundeservice til brugere af Bricksite
– At forbedre og videreudvikle funktionalitet, kvalitet og brugeroplevelsen af Bricksite tjenester og produkter.
– At kunne promovere relevante produkter og tjenester via interesseprofiler.
– At udføre vedligehold, fejlfinding og fejlretning.
– At registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler.

Bricksite har ud fra de ovenfor angivne formål et juridisk grundlag for at behandle personoplysninger. Behandlingsformålet er primært baseret på, at Bricksite ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse til at behandle dine persondata, og som ikke er i konflikt med dine rettigheder omkring persondatabeskyttelse og selvbestemmelse. Bricksite baserer derudover en række aktiviteter baseret på dit samtykke, herunder markedsføring, som vi ophører med, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Derudover har vi i visse tilfælde en retlig forpligtelse til at videregive dine persondata, herunder når du køber et domæne.

Profilering

For at kunne levere relevant og målrettet indhold til potentielle kunder, kan Bricksite opbygge en interesseprofil ud fra din aktivitet og handlinger på Bricksite-hjemmesider, og ud fra respons på markedsføring. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.

Indsamling af personoplysninger

Generelt indsamler Bricksite kun personoplysninger direkte fra dig. Der kan også samles oplysninger fra et partnerselskab, hvis du har købt tjenester gennem et sådan. Hvis du fx beder en anden person kontakte os på dine vegne, så indsamler vi dine persondata fra en tredjepart. Bricksite vil i sådanne tilfælde altid sørge for at få identificeret et eventuelt fuldmagtsforhold, før vi kan udlevere dine persondata til tredjepart.

Vi behandler ikke personoplysninger om børn, som vi er bekendt med er under 13 år, medmindre vi har indhentet et eksplicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet, så snart vi bliver gjort opmærksom herpå.

Cookiedeklaration & Pixels

Vi anvender også cookies og andre sporingsværktøjer, når du benytter Bricksite sider og når du kommunikerer og interagerer med os per e-mail. Det gør vi for at optimere din oplevelse af Bricksite. I nogle tilfælde kan vi også benytte andre kilder til at indsamle oplysninger. Det kan være marketingpartnere, offentlig kilder eller sociale netværk fra tilhørende tredjepart.

Cookies er en lille tekstfil, som laver en unik identifikation af en bruger. De fleste browsere er som standard sat op til at acceptere cookies, da det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan ændre indstillingen i din browserindstillinger og på den måde blokere cookies. Trackingpixels er scripts, som afvikles når en bruger besøger en hjemmeside.

Du kan læse mere om cookies på www.allaboutcookies.org.

Eksempler på cookies, vi benytter:

Analytics
Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder – men ikke begrænset til – sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv.

Remarketing
Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan vi vise dig annoncer om Bricksite, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords
Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare. Google har et værktøj til at forhindre indsamling af cookies (Google Analytics Opt-out Browser Add-on)

Facebook Remarketing
Facebook Pixel placerer cookies på din computer, som fortæller Facebook, at du har besøgt hjemmesiden. Vi går derefter ud fra, at du har en interesse for Bricksite og indholdet. Når du besøger Facebook, vil du derefter blive eksponeret for oplysninger eller kampagner med lignende indhold. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

Kundeservice
Når du kommunikerer med Bricksite, og anvender vores tjenester, så indsamler vi personoplysninger for at identificere dig og hjælpe dig.

Typen af personoplysninger kan være:

– Grundlæggende kontaktoplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og e-mail
– Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Bricksite eller vores produkter og tjenester
– Finansielle oplysninger, såsom betalingsoplysninger
– Browsingtrafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.
– Clickstream-adfærd og aktivitet på Bricksites sider, vores produkter og tjenester
– Email-adfærd, eksempelvis hvilke emails fra Bricksite, du åbner
– Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis Facebook etc.
– Fritekst, når du skriver til os, som kan indeholde et udefineret antal og kategorier af personoplysninger.

Personoplysninger, som kan deles

Politi og offentlige myndigheder kan kræve at personoplysninger fra Bricksite udleveres. Bricksite vil kun udlevere oplysningerne, såfremt der foreligger lovlig hjemmel.

I forbindelse med fusion, frasalg af hele eller dele af Bricksites forretning, kan konsulenter mod indgåelse af hemmeligholdelsesaftale få adgang til personoplysninger.

Såfremt det er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og i overenstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, kan forretningspartnere få adgang til dele af personlige oplysninger, for at være i stand til at levere en ydelse eller produkt.

Communities, hvor du laver indlæg, kommenterer eller lignende, vil være offentlige tilgængelig for enhver med adgang til det pågældende fora. Bricksite er ikke ansvarlig for personoplysninger, du indsender i fora på Bricksite sider eller andre communities, men vi modererer naturligvis indholdet i vores communities.

Bricksite vil ikke publicere dine kommentarer, anbefalinger eller lignende uden dit samtykke.

Rettigheder

Du har retten til at fravælge markedsføringskommunikation fra Bricksite. Det kan frameldes i den relevante markedsføringskommunikation eller du kan kontakte os på privacy@bricksite.com Du skal være opmærksom på og bemærke at du stadig kan modtage administrative meddelelser fra Bricksite. Det kan være ordrebekræftelser og systemmeddelelser, som er vigtige og nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester vi leverer. Der vil også være vigtige annonceringer om systemmæssige opdateringer, som eksempelvis sikkerhed eller lignende, hvor det som bruger, kræver en handling fra dig.

Du har som bruger ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode Bricksite om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Det kan du gøre når du er logget ind på din konto. Du har ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår. Skriv venligst til privacy@bricksite.com til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Bricksite skal efterkomme din anmodning om sletning inden for 30 dage, såfremt vi kan identificere dig. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende Bricksite behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at vi krænker dine rettigheder eller behandlingen er ulovlig.

Dataopbevaring og sikkerhed

Bricksite tager sikkerhed meget alvorligt. Bricksite forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, overvågning eller offentliggørelse af personoplysninger. Bricksite skal sikre tilgængelig og fortroligheden af de personoplysninger vi behandler i overenstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Bricksite tager rimelige organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler for at beskytte oplysninger. Bricksites medarbejdere er en del af en stærk virksomhedskultur, hvor årvågenhed og respekt for persondata er fundamental og vigtigt.

Bricksite har følgende forholdsregler i denne henseende.

– Organisatoriske forholdsregler: E-læringskurser og informationsmateriale i databeskyttelse, procedurer for behandling af persondata, samt databehandlingsaftaler med leverandører, som behandler data på vegne af Bricksite.

– Tekniske forholdsregler: Begrænsning af adgang til persondata, til de personer som har brug for det i forbindelse med aftaler, lovgivning, sikkerhedsvurderinger og analyse af eksisterende tekniske tiltag til beskyttelse af data, vurdering af kryptering og pseudonymisering, samt risikobegrænsende foranstaltninger. For at yde optimal sikkerhed opbevares alle kunders adgangskoder enten i krypteret form, eller som hash værdi.

Bricksite opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til at kunne betjene dig bedst muligt og tager samtidig hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer. Bricksite opbevarer derfor kun dine personoplysninger i en rimelig periode efter din sidste interaktion med Bricksite. Når indsamlede oplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. I nogle tilfælde kan vi behandle data ud fra statistisk formål. I disse tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

Ændringer

Bricksite kan foretage ændringer i denne Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger med et rimeligt varsel under hensyntagen til driften. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksis for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en email eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside og/eller via sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Kontakt

Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om Beskyttelse af Personlige Oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til privacy@bricksite.com. Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til:

Bricksite ApS
Att: Den Databeskyttelsesansvarlige
privacy@bricksite.com

Normansvej 1
8920 Randers NV
Danmark

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vi kontakter dig med henblik på at håndtere dine problemstillinger og mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at henvendelser løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.

Liste over Bricksites Leverandører

Bricksite overlader i rollen som Dataansvarlig visse typer databehandling til andre leverandører. Bricksite forsøger bedst muligt at benytte leverandører inden for EU, men kan i nogle tilfælde eksportere data til et sted uden for EU. Det kunne eksempelvis være en leverandør af cloudtjenester eller andre IT-hostingtjenester.

Ved brug af sådanne leverandører vil Bricksite indgå en databehandleraftale (DPA) med leverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Du kan være sikker på, at dine persondata behandles i yderste fortrolighed ved vores leverandører. Bemærk, at hver Databehandler kan have sine egne Underdatabehandlere. Disse fremgår i den enkelte tjenestes Privatlivspolitik.

Når en leverandør er placeret uden for EU, sikrer Bricksite det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af vores Kunder, for eksempel ved brug af Datatilsynets Standardkontraktbestemmelser.

1. Tjenester, hvor Bricksite er den Dataansvarlige:

Circles & Squares ApS (DK39805685)
Privatlivspolitik: https://bricksite.dk/privatlivspolitik
– Land: DK
– Formål: Bogføring, Fakturering
– Behandlingsgrundlag: Retlig forpligtelse.

> Crisp IM SARL (FR833085806)
– Privatlivspolitik: https://crisp.chat/privacy
– Land: EU
– Formål: Kundeservice
– Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

> HubSpot Ireland Ltd. (IE515723)
– Privatlivspolitik: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
– Land: EU
– Formål: Kundeservice (telefoni)
– Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

> Mailerlite UAB (LT302942057)
– Privatlivspolitik: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
– Land: EU
– Formål: Markedsføring
– Behandlingsgrundlag: Samtykke.

> Mailgun Technologies, Inc. (USTX0802653513)
– Privatlivspolitik: https://www.mailgun.com/privacy-policy
– Land: USA
– Formål: Markedsføring
– Overførselsgrundlag: Standardkontrakt
– Behandlingsgrundlag: Samtykke.

> Nuuday A/S (“Relatel”) (DK40075291)
– Privatlivspolitik: https://www.relatel.dk/vilkaar
– Land: DK
– Formål: Kundeservice
– Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

> Sendinblue SAS (498 019 298 00070)
– Privatlivspolitik: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy
– Land: EU
– Formål: Systememails (fx faktura- og rykkermeddelelser)
– Behandlingsgrundlag: Nødvendig for opfyldelse af kontrakt.

> Twilio International, Inc. (USTX0803586706)
– Privatlivspolitik: https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum
– Land: USA
– Formål: Kundeservice (SMS-service)
– Overførselsgrundlag: Bindende Virksomhedsregler (https://www.twilio.com/legal/bcr/processor)
– Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

> Visma e-conomic A/S (DK29403473)
– Privatlivspolitik: https://www.e-conomic.dk/sikkerhed/privacy
– Land: DK
– Formål: Bogføring, Fakturering
– Behandlingsgrundlag: Retlig forpligtelse.

2. Tjenester, hvor Tredjepart er den Dataansvarlige, eller har et Delt Dataansvar:

Visse tjenesteydelser kræver, at Bricksite videregiver data til Tredjepart. Der er ikke tale om en Databehandlerkontruktion, og derfor behandles disse data efter tjenestens særskilte Vilkår & Betingelser og Privatlivspolitik. Tredjepart kan viderebehandle dine data til egne formål, bl.a. med hensyn til dennes retlige forpligtelser.

> Clearhaus A/S (DK33749996)
– Vilkår & Betingelser: https://www.clearhaus.com/dk/terms
– Privatlivspolitik: https://www.clearhaus.com/dk/privacy
– Land: DK
– Formål: Opkrævning af Bricksites tjenesteydelser (internationale betalingskort)
– Behandlingsgrundlag: Nødvendig for opfyldelse af kontrakt.

> DK Hostmaster A/S (DK833085806)
– Vilkår & Betingelser: https://www.dk-hostmaster.dk/da/mine-vilkar
– Privatlivspolitik: https://www.dk-hostmaster.dk/da/persondatapolitik
– Fortrolighed i WHOIS: https://www.dk-hostmaster.dk/da/anonymitet
– Land: DK
– Formål 1: Bestilling af .dk–domæner
– Behandlingsgrundlag 1: Opfyldelse af kontrakt
– Formål 2: Videregivelse af registrantinformationer, bl.a. til brug i det danske WHOIS-register over domæneejere
– Behandlingsgrundlag 2: Retlig forpligtelse (Lov om Internetdomæner, o.a.).

> Facebook Ireland Ltd. (IE462932)
– Vilkår & Betingelser: https://www.facebook.com/terms
– Yderligere Betingelser: Eventuel personalisering af bannerannoncer kan styres gennem Facebooks privatlivsindstillinger.
– Privatlivspolitik: https://www.facebook.com/policy
– Land: EU
– Formål: Annoncering
– Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

> Key-Systems GmbH (“RRPproxy”) (HR B 18835)
– Vilkår & Betingelser: https://www.rrpproxy.net/Legal/Terms_and_Conditions
– Domænevilkår (afhænger af TLD/gTLD/ccTLD): https://www.rrpproxy.net/Domains/TLD_Portfolio
– Yderligere Vilkår: Yderligere videregivelse kan forekomme, som Key-Systems GmbH er ansvarlig for. Visse internationale domæner kan kræve statsborgerskab/tilhørsforhold, eller være underlagt national lovgivning i tredjelandet, som tilsidesætter dine europæiske rettigheder.
– Privatlivspolitik: https://www.rrpproxy.net/Legal/Privacy_Policy
– Fortrolighed i WHOIS: https://www.rrpproxy.net/Domains/Whois_Privacy_Solution
– Land: EU (afhænger af TLD/gTLD/ccTLD)
– Formål 1: Bestilling af internationale domæner
– Behandlingsgrundlag 1: Opfyldelse af kontrakt
– Formål 2: Videregivelse af registrantinformation, bl.a. til brug i registratorens WHOIS-register over domæneejere
– Behandlingsgrundlag 2: Retlig forpligtelse / Nødvendig for opfyldelse af kontrakt (afhængigt af TLD/gTLD/ccTLD).

> Nets A/S (“Dankort”) (DK37427497)
– Vilkår & Betingelser: https://dankort.dk/dk/support/erhverv/regler-og-vilkaar-dankort
– Privatlivspolitik: https://www.nets.eu/dk-da/Pages/privacy-notice-for-nets.aspx
– Land: DK/EU/EØS
– Formål: Opkrævning af Bricksites og Kundens tjenesteydelser (Dankort)
– Behandlingsgrundlag: Legitim interesse.

> QuickPay ApS (DK21822434)
– Vilkår & Betingelser: https://quickpay.net/dk/terms-of-service
– Privatlivspolitik: https://quickpay.net/terms-of-service
– Land: DK
– Formål: Opkrævning af Bricksites tjenesteydelser (internationale betalingskort)
– Behandlingsgrundlag: Nødvendig for opfyldelse af kontrakt.

> Stripe Payments Europe, Ltd. (IE513174) – KUN FOR BETALINGSKORT OPRETTET FØR D. 01/01/2021. UDFASES LØBENDE.
– Vilkår & Betingelser: https://stripe.com/en-dk/checkout/legal
– Privatlivspolitik: https://stripe.com/privacy
– Land: EU
– Formål: Opkrævning af Bricksites tjenesteydelser (internationale betalingskort)
– Behandlingsgrundlag: Nødvendig for opfyldelse af kontrakt.